• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Wyniki przetargów
Wyniki przetargów

Numer postępowania: ZP 1/2019

Góra Kalwaria, 16.01.2019 r.

Nazwa Zamawiającego:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

ul. Pijarska 119, 05-530 Góra Kalwaria

NIP: 123 02 76 060

REGON: 001254599

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych     (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej: „Ustawa Pzp”, informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania ZP 1/2019, pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb                              Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii w okresie 01.02.2019 r. – 31.12.2019 r.”.

 

Unieważnienie postępowania:

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp

 

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

Paweł Maciejewski

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

a

 


 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia