• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Lokale do wynajęcia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w najem

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.Nr 102 poz.651 z 2010 roku )

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  w  Górze Kalwarii informuje, iż przeznacza do oddania w najem na okres do 3 lat :

 

  1. Część Lokalu użytkowego o powierzchni 8m² położonego w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarskiej 119 na działce dz. nr 4, o powierzchni 21.114m2, zabudowaną budynkiem Zespołu Basenowego, która posiada księgę wieczystą nr KW VIII 5092.

Termin wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca

Czynsz za najem – nie mniej niż 28 zł/m² powierzchni użytkowej+podatek VAT 23%

Opłata Ryczałtowa za ciepło – 3,14 zł/m² powierzchni użytkowej+podatek VAT 23%

Opłata ryczałtowa za energię – ( 25kW)-stawka za energię elektryczną będzie ustalana miesięcznie zgodnie z fakturami przesyłanymi przez zakład energetyczny.

Opis nieruchomości - na działce dz. nr 4, o powierzchni 21.114m2, zabudowaną budynkiem Zespołu Basenowego, która posiada księgę wieczystą nr KW VIII 5092 znajduje się lokal użytkowy.

 

Przeznaczenie nieruchomości- Lokal może być przeznaczony na działalność usługową .

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń

Ośrodka Sportu i Rekreacji  na okres 21 dni w terminie od dnia 24 września 2015 roku do dnia 15  października 2015 roku oraz ogłoszone w prasie  i na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.osirgorakalwaria.pl) oraz www.bip.gorakalwaria.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ulica Pijarska  119-sekretariat, tel.: 535 967 907

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

Paweł Maciejewski

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii


Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 102 poz.651 z 2010 roku z późn. zm) informuje, że na tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz  na stronie internetowej  www.osirgorakalwaria.pl i w prasie lokalnej od dnia 24.09.2015 roku wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. do 15.10.2015 r. Wykaz Lokali przeznaczony do najmu l na okres 3 lat:

 

  • Część lokalu o powierzchni  8m² znajdującego się w Zespole Basenowym w Górze Kalwarii przy ul.Pijarskiej 119 , dz.nr 4,księga wieczysta nr KW VIII 5092

 

Szczegółowe  informacje na temat przedmiotu najmu oraz wykaz warunków   zamieszczone zostały na stronie www.bip.gorakalwaria.pl , www.osirgorakalwaria.pl     oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zespole Basenowym przy ulicy Pijarskiej 119.

 

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Paweł Maciejewski

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia