• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Lokale do wynajęcia.

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r, poz.2204 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przeznacza do najmu  na rzecz dotychczasowych najemców na okres do  3 lat lokale użytkowe położone w  Górze Kalwarii :

 

1) Wolny ( od 1 września 2019r.) lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii ul. Pijarska 119, dz. nr 4, o powierzchni 138 m² , zabudowaną budynkiem Zespołu Basenowego, która posiada księgę wieczystą nr KW VIII 5092.dz.nr 4/1 z obrębu 3-02

2) Wolny lokal użytkowy położony w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 44,dz. ewid. 29/25 z obrębu 9-02  o pow. użytkowej 6 m².   dz. nr.2 z obrębu 3/35

 

Terminy wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca.

 

Czynsz za najem :

1) nie mniej niż  15,05 zł /m²  powierzchni użytkowej + podatek VAT 23 %  płatny miesięcznie,

2) nie mniej niż  15 zł /m² powierzchni  użytkowej + podatek VAT 23 % płatne miesięcznie.

 

Przeznaczenie lokalu użytkowego:


1)działalność usługowa

2)działalność usługowa

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego


1) działka o numerze 4/1, położona w Górze Kalwarii, w obrębie 3-02,  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ma przeznaczenie Us.24 - usługi sportu i rekreacji

2) działka o numerze 29/25, położona w Górze Kalwarii, w obrębie 9-02, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń oraz ogłoszono na stronie bip.gorakalwaria.pl oraz bip.osirgorakalwaria.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 119, pod numerem telefonu 535967907

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

Paweł Maciejewski

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia