• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Lokale do wynajęcia.

WYKAZ lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie OSIR oraz Urzędu Miejskiego w Górze Kalwarii  oraz na stronie internetowej urzędu i OSIR na okres 21 dni, w terminie od 28.11.2017r. do dnia 20.12.2017r.

 

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 roku poz.1774 z póź. zm.) Dyrektor OSIR informuje. iż przeznacza do najmu na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy następujący lokal:

 

  1. Lokal użytkowego o powierzchni 13,m² położonego w Górze Kalwarii przy ulicy Pijarskiej 119 na działce dz. nr 4, o powierzchni 21.114m2, zabudowaną budynkiem Zespołu Basenowego, która posiada księgę wieczystą nr KW VIII 5092.

 

Termin wnoszenia opłat – do 15 każdego miesiąca

Czynsz za najem – nie mniej niż  16,40zł/m² powierzchni użytkowej+podatek VAT 23%

Opłata Ryczałtowa za ciepło – 3,05 zł/m² powierzchni użytkowej+podatek VAT 23%

Opłata za energię – opłata ryczałtowa 25kWh

 

Opis nieruchomości - na działce dz. nr 4, o powierzchni 21.114m2, zabudowaną budynkiem Zespołu Basenowego, która posiada księgę wieczystą nr KW VIII 5092 znajduje się lokal użytkowy.

 

Przeznaczenie nieruchomości- Lokal może być przeznaczony na działalność usługową

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego -

US.24- usługi sportu i rekreacji , uzupełniające - usługi nieuciążliwe

 

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń

Ośrodka Sportu i Rekreacji  na okres 21 dni w terminie od dnia 29 listopada 2017 roku do dnia   20 grudnia  2017 roku oraz ogłoszone w prasie  i na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.osirgorakalwaria.pl) oraz www.bip.gorakalwaria.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii, ulica Pijarska  119-sekretariat, tel.:535967907

 

 

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze

Paweł Maciejewski

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia