• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ 2012

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej.

 

 

 

 

Poniżej znajduje się regulamin tych rozgrywek.

 

 

Pkt 1 INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej (ALPN) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii.


2. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ALPN.


3. Organizator zamieści terminarz rozgrywek, karty zgłoszeniowe wszystkich drużyn oraz wszystkie bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania ALPN na stronie internetowej www.osirgorakalwaria.pl


4. Dane organizatora: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii 05-530 Góra Kalwaria ul. Pijarska 119


kontakt:


Dyrektor OSiR Paweł Maciejewski email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 535-967-907
Menadżer Sportu Mariusz Kochański email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 535-967-609

 

Pkt 2 FORMA ROZGRYWEK


1. Rozgrywki będą prowadzone naprzemiennie w soboty i niedziele wg terminarza w godzinach soboty 16-20 niedziele 14-18 na 2 boiskach
a) ORLIK 2012 w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3
b) ORLIK 2012 w Baniosze ul. Szkolna 1


2. W rozgrywkach udział bierze:


a) I LIGA – 8 drużyn
b) II LIGA- 8 drużyn lub więcej w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
c) III LIGI – minimum 5 max 8 drużyn.


3. Podczas trwania rozgrywek zespół nie może zmieniać nazwy.


4. Rozgrywki będą prowadzone systemem 2 rund (mecz i rewanż) zgodnie z terminarzem stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu.


5. Drużyna może składać się maksymalnie z 15 zawodników

 

Pkt 3 WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Zgłoszeni zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat.


2. W drużynach nie mogą grać zawodnicy, którzy biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, MZPN lub inne okręgowe związki piłki nożnej. Okres karencji dla zawodnika wynosi 6 miesięcy od ostatniego meczu ligowego.


3. Karencja nie dotyczy zawodników powyżej 35 roku życia.


4. Przed rozpoczęciem rozgrywek w danym sezonie kapitan drużyny ma obowiązek przedstawić listę zawodników z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia. Nie dostarczenie listy wyklucza udział drużyny w lidze.


5. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać niezwłocznie na prośbę organizatora.


6. Drużyny winny posiadać stroje piłkarskie z numerami i obuwie piłkarskie tylko miękkie. Zawodnicy posiadający tzw. „wkręty” nie zostaną dopuszczeni do gry.

 

Pkt. 4 SYSTEM ROZGRYWEK


1. Punktacja za mecz:
Zwycięstwo (walkower) – 3 pkt
Remis - 1 pkt
Porażka - 0 pkt


2. wyższym miejscu w grupie, przy równej ilości punktów decyduje bezpośrednie spotkanie, lepsza różnica bramek, większa ilość strzelonych goli. Przy równej ilości wszystkich punktów o ostatecznej kolejności zdecyduje mecz dodatkowy (a w dalszej kolejności rzuty karne).


3. Zwycięzca zostaje mistrzem ligi za dany rok.


4. Królem strzelców zostaje zawodnik, który strzeli największą liczbę goli w 2 rundach ALPN. Przy równej ilości strzelonych goli przez dwóch i więcej zawodników, o tytule decyduje wyższe miejsce jego drużyny w tabeli.


5. W meczu bierze udział 6 zawodników ( bramkarz i 5 w polu)


6. Bramki 5m x 2m

 

Pkt. 5 AWANSE I SPADKI

 

1.Spadek po zakończeniu obu rund – 2 ostatnie drużyny z I ligi do II z II do III ligi


2.Do I ligi awansują 2 najlepsze drużyny z II ligi do II awansują II najlepsze drużyny z III


3.W przypadku dyskwalifikacji drużyny z I ligi awans otrzymują następne drużyny z II ligi

 


Pkt. 6 SĘDZIOWIE

 

1.Mecze sędziują wskazane przez organizatorów osoby.


2.Sędzia jest osobą nietykalną i każda próba naruszenia nietykalności sędziego lub jego ,,,obrażenie będzie SUROWO traktowanie przez organizatora.

 

Pkt 7 ZMIANY SKŁADÓW DRUŻYN

 

1. Dozwolone w ciągu całych rozgrywek dla zawodników „nowych” z wyjątkiem tzw. transferów pomiędzy drużynami występującymi w lidze.


2. Opłata za zmianę lub dopisanie (do listy zgłoszeniowej) zawodnika w czasie rozgrywek 50 zł.


3. Zawodnik staje się uprawniony do gry po pisemnym zgłoszeniu u organizatora, przedstawieniu dowodu wpłaty i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora.


4. Wejście do gry zawodnika zgłoszonego na liście startowej, ale któremu nie minęła półroczna karencja w rozgrywkach organizowanych przez PZPN, MZPN lub inne okręgowe związki piłki nożnej skutkuje walkowerem dla drużyny przeciwnej.


5. Wejście do gry zawodnika niezgłoszonego powoduje zmianę wyniku jako walkoweru dla drużyny przeciwnej oraz usunięcie drużyny z rozgrywek.

 

Pkt. 8 PRZEPISY OGÓLNE

 

1. Mecz nie może odbyć się lub zostanie przerwany jeżeli drużyna nie ma pełnego składu tj. 6 zawodników.


2. Czas gry 2 x 25 min z przerwą 5 minutową.


3. W zawodach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.


4. Nie obowiązuje przepis o ”spalonym”.


5. Rzut wolny – mur oddalony 4 m.


6. Zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym.


7. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny ma obowiązek wypełnić listę swojej drużyny znajdującą się u animatora.


8. Kapitanowie drużyn mają prawo sprawdzić listy zawodników drużyn przeciwnych.


9. Kapitanowie mają obowiązek podpisać protokół po zakończeniu meczu, sprawdzić strzelców bramek i ewentualne kary.


10. Oczekiwanie na drużynę przeciwną – 15 min, po tym czasie mecz oddany jest walkowerem- punkty 0 bramek.


11. Oddanie dwóch walkowerów wyklucza drużynę z ligi.


12. Przełożeniu całej kolejki decyzje może podjąć organizator w dniu rozgrywek ( ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe).


13. Przekładanie meczu jest możliwe po akceptacji kapitanów obu drużyn i zgodzie organizatora.


14. Przełożenie meczu wymaga złożenia pisemnej prośby u organizatora z ustaleniem następnego terminu.


15. Mecze przełożone muszą być rozegrane maksymalnie do końca danej rundy .rozgrywek, w przypadku nie rozegrania spotkania wynik będzie traktowany jako obustronny walkower.


16. Nie można przekładać dwóch ostatnich kolejek drugiej rundy.

 

17. Przełożone mecze 2 rundy rozgrywek muszą być rozegrane przed 2 ostatnimi kolejkami. W przypadku nie rozegrania meczu wynik będzie traktowany jako obustronny walkower.


18. Drużyna, która wystąpiła o przełożenie meczu ponosi koszty sędziów.


19. Drużyna może przełożyć najwyżej 3 mecze w sezonie.

 

 
Pkt. 9 PROTESTY

 

1. Kapitan może złożyć pisemny protest maksymalnie 15 minut po zakończeniu spotkania u sędziego lub animatora pracującego na boisku ORLIK 2012 będącym pracownikiem organizatora, protesty złożone po tym czasie nie będą uwzględniane;


2. Animator oraz sędzia (o ile nie jest stroną sporu) są osobami uprawnionymi przez organizatora do weryfikacji protestu.


3. Przy rozstrzyganiu protestu mogę przebywać tylko kapitanowie drużyn oraz osoby których dotyczy protest.


4. Każdy kapitan ma obowiązek na prośbę sędziego lub animatora przedstawić dokument tożsamości zawodnika swojej drużyny, którego dotyczy protest.


5. Ostateczną decyzje dotyczącą protestu podejmuje Dyrektor lub Menadżer Sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Pkt. 10 KARY

 

1. Zawodnik może zostać ukarany karą 2 min, 5min oraz czerwoną kartką.

2. Brutalne i niesportowe zachowanie będzie karane przez sędziów w następujący sposób:
a) faule taktyczne, niebezpieczne faule wynikające z przebiegu gry oraz używanie wulgaryzmów – karą rzutu wolnego i wykluczeniem zawodnika na czas 2 minut.
b) brutalny faul oraz gdy zawodnik wcześniej został ukarany karą 2 minut – kara 5 minut.
c) Czerwona kartka wynikająca z przebiegu gry (faul od tyłu, wślizg w nogi przeciwnika dwoma wyprostowanymi nogami itp.), czerwona kartka w wyniku faulu taktycznego 2 mecze pauzy oraz 50zł kary .
d) Uderzenie zawodnika lub sędziego, obraza słowna sędziego lub zawodników, a w konsekwencji czerwona kartka - wykluczenie z danego meczu oraz dyskwalifikacja danego zawodnika z dalszych rozgrywek (dotyczy wszystkich zawodników zgłoszonych do gry). Drużyna w miejsce usuniętego zawodnika nie może dopisać innego.
Odwołanie rozpatruje Komisja Regulaminowo-dyscyplinarna.
e) Niesportowe zachowanie się drużyny, spowodowanie zakłócenia rozgrywek (awantury) – karą wykluczenia drużyny z rozgrywek ( tę karę rozpatruje Komisja Regulaminowo-dyscyplinarna)
f) Po dyskwalifikacji drużyny wszystkim drużynom przypisuje się po 3 punkty bramek 0 – bez względu na rozegrane mecze.
g) Zdyskwalifikowana drużyna może brać udział w rozgrywkach w roku następnym w drugiej lidze po eliminacyjnych barażach.

 

Pkt. 11 KARY FINANSOWE I PAUZY

 

1. Za każdy walkower – kara pieniężna 50 zł.


2. Za 4 kary 2 minutowe jednego zawodnika w czasie całej ligi – kara pieniężna 50 zł.

3. Za 2 kary 5 minutowe jednego zawodnika w czasie całego turnieju – kara pieniężna 50 zł.


4. Czerwona kartka – kara pieniężna 50 zł oraz 2 mecze pauzy.


5. Nie dostarczenie dowodu wpłaty za opłacenie kary organizatorowi do czasu rozpoczęcia następnego meczu przez drużynę, która została ukarana – dyskwalifikuje drużynę z dalszych rozgrywek.


6. W przypadku nie zapłacenia kary indywidualnej za zawodnika nie może on brać udziału w rozgrywkach do czasu dostarczenia dowodu wpłaty organizatorowi.

 

Pkt. 12 WPISOWE

 

1. Każda drużyna za uczestnictwo w lidze wpłaca kwotę 800 zł na konto
14 8003 0003 2001 0008 1328 0001
Termin wpłaty nieprzekraczalnie do 18.04.2012r.


2. Drużyna, która nie wpłaciła kwoty ustalonej przez organizatorów do czasu rozpoczęcia rozgrywek nie może brać udziału w rozgrywkach.


3. Finanse uzyskane z w/w wpłat oraz wpłaty za kary będą przeznaczone na:
a)Opłacenie sędziów.
b)Zakup dwóch apteczek medycznych z wyposażeniem.
c)Zakup sprzętu sportowego na potrzeby ligi (6 piłek, 2 komplety narzutek).
d)Puchary, medale i nagrody dla najlepszych trzech drużyn w I i II lidze, najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika oraz króla strzelców.

 

Pkt. 13 KOMISJA DYSCYPLINARNO-REGULAMINOWA.

 

W skrajnych sprawach spornych zgłoszonych na piśmie przez Kapitana lub Sędziego decyzję ostateczną podejmuje Komisja Regulaminowo Dyscyplinarna.


1. W skład komisji wchodzą dwaj przedstawiciele organizatora oraz wszyscy kapitanowie z ligi której dotyczy spór.


2. Kapitan lub kapitanowie, których dotyczy spór nie są uprawnieni do brania udziału w głosowaniu.

 

Pkt 14 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. Organizator weryfikuje wszystkie listy po rozegranej kolejce.


2. Animatorzy mają przeszkolenie pomocy przedmedycznej.


3. Zabezpieczenie techniczne zapewniają organizatorzy.


4. Ubezpieczenie – każda drużyna indywidualnie OC i NW


5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe urazy podczas gry w piłkę nożną w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej. Ryzyko kontuzji biorą na własną odpowiedzialność uczestnicy rozgrywek.


6. W kwestiach nieujętych powyższym regulaminem obowiązują przepisy PZPN.


7. Załączniki:
a)Harmonogram rozgrywek.
b)Wzór zgłoszenia zawodników drużyny. ( pdf )

 

Cały regulamin do pobrania ( pdf )

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia