• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
II Amatorski Turniej Koszykówki Mężczyzn

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii serdecznie zaprasza na II Amatorski Turniej Koszykówki Mężczyzn.

Turniej odbędzie się 10.12.2011r. o godzinie 14:50 na sali w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Ks. Sajny.

 

 

Regulamin tunieju:

1. Cel imprezy


-umożliwienie aktywnego wypoczynku

- popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym

- propagowanie zdrowego trybu życia

 

2. Organizator


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

 

3. Termin i miejsce


10.12.2011r.(sobota) godz.14.50 - Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Górze Kalwarii ul. Księdza Sajny

 

4. Uczestnictwo


- W turnieju biorą udział drużyny w składach których występują tylko zawodnicy nie zrzeszeni w koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym szczeblu organizowanych przez PZKosz.

- W drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców. Pozostali zawodnicy na liście zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju

- W turnieju weźmie udział ograniczona ilość drużyn

- Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki / narzutki z numerem

 

5. Nagrody


Dla pierwszych trzech drużyn puchary oraz medale dla zawodników

 

6. Zgłoszenia


Telefonicznie pod numerem: 502505846 do 08.12.2011r.

Wpisowe 100 zł od drużyny opłacone najpóźniej do 10.12.2011r.

 

7. Zasady gry


- zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości z datą urodzenia i zdjęciem. Odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów a nawet wykluczenie zawodnika bądź całej drużyny

- każda drużyna liczy od 7 do 12 zawodników

- do każdego meczu drużyna zgłasza 10 zawodników

- czas na akcję (24 sek.) odlicza sędzia stolikowy)

- czas trwania meczu odmierza sędzia stolikowy

- mecze trwa 2x15 minut

- każdej z drużyn przysługuje 1 czas na żądanie w jednej połowie

- pozostałe przepisy zgodnie z zasadami gier ustanowionymi przez PZKosz.

 

8. Postanowienia końcowe


- We wszystkich sprawach spornych-organizacyjnych głos decydujący ma przedstawiciel organizatora

- We wszystkich sprawach dotyczących sędziowania, wyniku, weryfikacji zawodników głos decydujący ma sędzia główny turnieju

- system i terminarz gier oraz wszelkie sprawy inne organizacyjne zostaną przedstawione po zgłoszeniu się odpowiedniej ( minimum 4 drużyny) ilości drużyn

- każda z drużyn ubezpiecza się (NW) we własnym zakresie

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju(pielęgniarka)

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia