• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Orlik OPEN CUP - wrzesień 2018

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na turniej piłki nożnej ORLIK OPEN CUP - wrzesień 2018.

 

Turniej Piłki Nożnej GÓRA KALWARIA ORLIK OPEN CUP

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizator turnieju: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII
2. Termin i miejsce rozgrywek: Turniej odbędzie się 9 września 2018 roku (Niedziela), na boisku przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Górze Kalwarii, w godzinach 9.00-16.00
3. Uczestnictwo: WPISOWE 200ZŁ/ DRUŻYNY

nr konta: 30 8003 0003 2001 0008 1328 0004 z dopiskiem: WPISOWE TURNIEJ orlik cup- nazwa drużyny lub przed turniejem na miejscu

 

- Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie telefoniczne pod nr.:535967907
- O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w turnieju ograniczona do 15 drużyn.
- W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16-go roku życia.
- Maksymalna ilość zawodników w zgłaszanej drużynie to 10 zawodników, minimalnie 6 zawodników.
-  Zapisy trwają od 22 sierpnia do 5 września 2018 roku. Do godz.:12.00

4. Nagrody: dla 3 najlepszych drużyn puchary, medale i nagrody( sprzęt sportowy). Nagrody i statuetki dla najlepszego bramkarza, piłkarza i króla strzelców.

 

System rozgrywek:

 

- Szczegółowy system oraz terminarz zostanie ogłoszony drogą mailową po terminie zamknięcia zapisów.
- Mecze rozgrywane będą na boisku zewnętrznym – orliku. Obowiązuje obuwie takie jak – halówki, multilanki, lanki. Zakazana jest gra w obuwiu z wkręcanymi korkami.
- Czas trwania meczu ustala się na 10 minut bez przerwy.
- Mecze będą rozgrywane w 3 grupach po 5 drużyn systemem  każdy z każdym w grupie., a ich uczestnicy wybrani na drodze losowania.                   O zwycięstwie w grupie zadecyduje suma punktów zdobytych podczas meczy. Do ćwierćfinałów wychodzą po dwie  najlepsze drużyny z każdej grupy+ 2 najlepsze drużyny z 3 miejsc z najlepszym bilansem. W przypadku gdy któraś z drużyn wycofa się z turnieju pierwszeństwo awansu mają drużyny z grup 5-cio zespołowych . Punktacja: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0 pkt.

 

W przypadku sytuacji gdy kilka drużyn w grupie uzyska tę samą ilość punktów, o zwycięstwie w grupie decydują mecze bezpośrednie. Następnie bilans (strzelonych do straconych) bramek. W przypadku tej samej ilości bramek decyduje seria 3 karnych.

 

- Gdy ilość drużyn zgłoszonych będzie mniejsza niż 15 organizator poinformuje o innym systemie rozgrywania turnieju
- Drużyny występują na boisku w 6 osobowych składach, (5+1 ) włącznie z bramkarzem. Ilość zmian w trakcie meczu – dowolna – zmiany ‘’hokejowe’’ w wyznaczonej strefie.
- Zawody rozgrywane będą piłką w rozmiarze 5 (piłka meczowa atest FIFA)
- Zabroniona jest gra wślizgiem (w celu odbioru piłki), za wyjątkiem brakarza na własnym polu karnym.
- Bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką.
- Maksymalny czas na wykonanie stałego fragmentu gry – 4 sekundy.
- Auty wyrzucane. Zawodnik przeciwnej drużyny znajduje się od piłki w odległości co najmniej 2 metrów
- Rzut z rogu wykonywany jest z punktu złączenia linii bocznej z linią bramkową. Zawodnik drużyny broniącej musi znajdować się od piłki w odległości co najmniej 2 metry
- Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 6m.
- Rzuty karne wykonywane będą z odległości 7 metrów od bramki.
- Przepis o spalonym nie obowiązuje.
- Za niesportowe zachowanie np.: wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5 minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry do końca meczu (czerwona kartka), lub absencją w kolejnym spotkaniu, lub całym turnieju.
- W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
- W przypadku braku obecności drużyny wywołanej do gry, braku dostatecznej ilości uczestników, orzeka się walkower.
- O wszelkich sprawach decyduje organizator.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Kapitan, jest odpowiedzialny za reprezentowanie drużyny przed organizatorami turnieju.
2. Drużyna zobowiązuje się zdać szatnie w takim samym stanie w jakim ją zastała.
3. Drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie odpowiadają za rzeczy swoich zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, oraz straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom turnieju, nie bierze odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia zawodnika.
6. Obsługa turnieju, organizator, zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną (plaster, bandaż, opatrunek, zamrażacz), i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
7. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach.
8. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.
9. Protesty powinny być zgłaszane bezpośrednio u Organizatora przez Kapitana bądź Przedstawiciela drużyny
10. Zawodnicy i publiczność zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania imprezy.
11. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
13. Za niekulturalne zachowanie i/lub bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie turnieju (przed nim jak i po nim) odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z Turnieju bez podania przyczyn.
14. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
15. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
17. Wszyscy Zawodnicy jak i Publiczność wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach foto, video.
18. Przystępując do turnieju, uczestnik potwierdza znajomość niniejszego regulaminu, oraz deklaruje swój dobry stan zdrowia – brak przeciwwskazań zwłaszcza medycznych do udziału w turnieju piłki nożnej. W turnieju uczestniczą drużyny, które pisemnie zaakceptują niniejszy regulamin.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jeśli zajdzie taka konieczność.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia