• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Góra Kalwaria Biega 2018 - wyniki

REGULAMIN AKCJI GÓRA KALWARIA BIEGA 2018

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

· Impreza odbędzie się dnia 11.05.2018r. (PIĄTEK)

· Start i meta na STADIONIE MIEJSKIM w Górze Kalwarii

Program minutowy akcji Góra Kalwaria Biega:

9.30 - otwarcie biura zawodów i zapisy
10.00- 200 m przedszkolaki dziewczynki (rok ur. 2011 i młodsze)
10.05 - 200 m przedszkolaki chłopcy (2011 i młodsi)
10.20 - 300 m dziewczęta (rocznik 2010-2009)
10.30 - 300 m chłopcy (rocznik 2010-2009)
10.40 - 400 m dziewczęta (rocznik 2008-2007)
10.50 - 400 m chłopcy (rocznik 2008-2007)
11.00 - 800 m dziewczęta (rocznik 2006-2005)
11.10 - 800 m chłopcy (rocznik 2006-2005)
11.20 - 1000 m dziewczęta (rocznik 2004-2002)
11.30 - 1000 m chłopcy (rocznik 2004-2002)

11.40 – 2000 m BIEG OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN

WARUNKI UCZESTNICTWA

· Dzieci i młodzież szkolna z gminy Góra KALWARIA zapisują się u nauczycieli WF-u który dostarcza listę uczestników wraz z pieczątką pielęgniarki świadcząca o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegach. Dzieci z pozostałych gmin powinni wypełnić kartkę zgłoszeniową dostępną na stronie www.osirgorakalwaria.pl, lub przed biegiem w biurze zawodów.

· Dzieci z przedszkola, klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum startują za pisemną zgodą rodzica bądź prawnego opiekuna( jeżeli nie znajdują się na liście ze szkół)

· W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez przeciwwskazań lekarskich do biegania

ZGŁOSZENIA:

· Przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z gminy Góra Kalwaria mogą zgłaszać się u nauczycieli WF-u ( zapisy do 08.05.2018r.).

· Przedszkolaki i klasy „0” przychodzą z nauczycielami ,bądź rodzicami bądź z opiekunami i zgłaszają się bezpośrednio przed biegiem

· Szkoły podstawowe i gimnazjum przychodzą z nauczycielami

· Młodzież spoza gminy Góra Kalwaria może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego oraz zgłoszeniu udziału telefonicznie do organizatora tel.:227274861 do dnia 08.05.2018r.

Bieg OPEN- ZAPISY POD NUMEREM TEL:227274861 lub w dniu Biegu od 9.30.

NAGRODY:

· Dla trzech pierwszych w każdej kategorii młodzieżowej puchary

Dla trzech pierwszych w kategorii OPEN

UBEZPIECZENIE:

· Wszyscy uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy są ubezpieczeni w ramach OC.

· Podczas zawodów opiekę medyczną sprawować będzie wykwalifikowana pielęgniarka.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

· Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegów Niepodległościowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.

· Dane osobowe uczestników Biegów Niepodległościowych będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

· Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

· Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

· Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegach Niepodległościowych.

· Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

INFORMACJE I SPRAWY RÓŻNE:

· Wszelkich informacji udziela Dyrektor OSIR-Paweł Maciejewski, kontakt:535967907

· Organizator zastrzega sobie zmian w regulaminie.

· Wszelkie sprawy organizacyjne, sportowe, kwestie sporne, protesty rozstrzyga organizator.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia