• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Turniej halowy - Winter Cup 2018 -

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zaprasza na turniej piłki nożnej na hali Winter Cup 2018

 

Turniej Piłki Nożnej na Hali Góra Kalwaria Winter CUP 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK


 • Organizator turnieju: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GÓRZE KALWARII
 • Termin i miejsce rozgrywek: Turniej odbędzie się 21 stycznia 2018 roku (Niedziela), na Sali Sportowej przy ulicy Dominikańskiej  w Górze Kalwarii, w godzinach 9.00-16.00
 • Uczestnictwo: NIE MA WPISOWEGO
 • Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie telefoniczne pod nr: 535 967 609
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w turnieju ograniczona do 15 drużyn.
 • W turnieju mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 16-go roku życia.
 • Maksymalna ilość zawodników w zgłaszanej drużynie to 10 zawodników, minimalnie 6 zawodników.
 • Zapisy trwają do 17 stycznia  2018 oku. Do godz.:12.00
 • Nagrody: dla 3 najlepszych drużyn puchary, medale i statuetki dla najlepszego bramkarza, piłkarza i króla strzelców).

System rozgrywek:

 

 • Szczegółowy system oraz terminarz zostanie ogłoszony drogą mailową po terminie zamknięcia zapisów.
 • Obowiązuje obuwie takie jak halówki,
 • Czas trwania meczu ustala się na 10 minut bez przerwy.
 • Mecze będą rozgrywane w 3 grupach po 5 drużyn systemem  każdy z każdym w grupie., a ich uczestnicy wybrani na drodze losowania O zwycięstwie w grupie zadecyduje suma punktów zdobytych podczas meczy. Do ćwierćfinałów wychodzą po dwie  najlepsze drużyny z każdej grupy+ 2 najlepsze drużyny z 3 miejsc z najlepszym bilansem. W przypadku gdy któraś z drużyn wycofa się z turnieju pierwszeństwo awansu mają drużyny z grup 5-cio zespołowych . Punktacja: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, porażka – 0 pkt. W przypadku sytuacji gdy kilka drużyn w grupie uzyska tę samą ilość punktów, o zwycięstwie w grupie decydują mecze bezpośrednie. Następnie bilans (strzelonych do straconych) bramek. W przypadku tej samej ilości bramek decyduje seria 3 karnych.
 • Drużyny występują na boisku w 5 osobowych składach, (4+1 ) włącznie z bramkarzem. Ilość zmian w trakcie meczu – dowolna – zmiany ‘’hokejowe’’ w wyznaczonej strefie.
 • Zawody rozgrywane będą piłką w rozmiarze 4 (PIŁKA HALOWA)
 • Zabroniona jest gra wślizgiem
 • Bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką.
 • Maksymalny czas na wykonanie stałego fragmentu gry – 4 sekundy.
 • Auty wykonujemy nogą. Zawodnik przeciwnej drużyny znajduje się od piłki w odległości co najmniej 2 metrów
 • Rzut z rogu wykonywany jest z punktu złączenia linii bocznej z linią bramkową. Zawodnik drużyny broniącej musi znajdować się od piłki w odległości co najmniej 3 metry
 • Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości 6m.
 • Rzuty karne wykonywane będą z odległości 7 metrów od bramki.
 • Przepis o spalonym nie obowiązuje.
 • Za niesportowe zachowanie np.: wulgaryzmy lub brutalną grę zawodnik może być ukarany 2 lub 5 minutową karą odsunięcia od gry, bądź całkowicie wykluczony z gry do końca meczu (czerwona kartka), lub absencją w kolejnym spotkaniu, lub całym turnieju
 • W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
 • W przypadku braku obecności drużyny wywołanej do gry, braku dostatecznej ilości uczestników, orzeka się walkower.
 • O wszelkich sprawach decyduje organizator.

 

Postanowienia końcowe


 1. Kapitan, jest odpowiedzialny za reprezentowanie drużyny przed organizatorami turnieju.
  2. Drużyna zobowiązuje się zdać szatnie w takim samym stanie w jakim ją zastała.
  3. Drużyny uczestniczące w turnieju we własnym zakresie odpowiadają za rzeczy swoich zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, oraz straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.
  4. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
  5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom turnieju, nie bierze odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia zawodnika.
  6. Obsługa turnieju, organizator, zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną (plaster, bandaż, opatrunek, zamrażacz), i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
  7. Zawodnik rozgrywający mecz w jednej drużynie nie może rozgrywać meczów w innych drużynach.
  8. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.
  9. Protesty powinny być zgłaszane bezpośrednio u Organizatora przez Kapitana bądź Przedstawiciela drużyny
  10. Zawodnicy i publiczność zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas trwania imprezy.
  11. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
  12. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
  13. Za niekulturalne zachowanie i/lub bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie turnieju (przed nim jak i po nim) odpowiada cała drużyna. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z Turnieju bez podania przyczyn.
  14. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
  15. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
  16. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator.
  17. Wszyscy Zawodnicy jak i Publiczność wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku w materiałach foto, video.
  18. Przystępując do turnieju, uczestnik potwierdza znajomość niniejszego regulaminu, oraz deklaruje swój dobry stan zdrowia – brak przeciwwskazań zwłaszcza medycznych do udziału w turnieju piłki nożnej. W turnieju uczestniczą drużyny, które pisemnie zaakceptują niniejszy regulamin.
  19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie jeśli zajdzie taka konieczność.
 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia