• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
XXV Biegi niepodległościowe

 

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii zapraszają na XXV Biegi Niepodległościowe.

 

ZAPISY NA BIEGI

MAPA BIEGU

 

REGULAMIN XXV BIEGÓW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA

 

ORGANIZATOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

Współorganizator: Ośrodek Kultury w G.K.

Pomoc: Wolontariusze z Budowlanki, Policja , OSP , Straż Miejska ,

Partnerzy: Klondaik, Sam u jacka, Podzamcze, Agropol, Cech rzemiosł G.K.,  , Sportika, KR Sport, Mazovia Bank Spółdzielczy, ZGK Góra Kalwaria

 

PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Impreza odbędzie się dnia 12.11.2017 r. (Niedziela)
 • Start i meta na ulicy ks. Sajny przy OSP w Górze Kalwarii

 

PROGRAM ZAWODÓW:

- otwarcie biura zawodów i zapisy         - godz.9.00

Kategorie wiekowe biegów:

- przedszkolaki dziewczynki ( r. 2011 i młodsi) 200 m – start godz. 10.30

- przedszkolaki chłopcy (r. 2011 i młodsi)200 m- start godz. 10.35

- rocznik 2010--2009 dziewczęta 300 m – start godz. 10.40

- rocznik 2010-2009 chłopcy 300 m – start godz. 10.45

- rocznik 2008-2007 dziewczęta 400 m – start godz. 10.50

- rocznik 2008-2007 chłopcy 400 m – start godz. 10.55

- rocznik 2006-2005 dziewczęta 800 m – start godz. 11.00

- rocznik 2006-2005 chłopcy 800 m – start godz. 11.05

- rocznik 2004-2002 dziewczęta 1000 m – start godz. 11.10

- rocznik 2004-2002 chłopcy 1000 m – start godz. 11.15

- OPEN kobiet+mężczyzn – 5000 m – start godz. 12.00

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Dzieci i młodzież szkolna z gminy Góra KALWARIA zapisują się u nauczycieli WF-u który dostarcza listę uczestników wraz z pieczątką pielęgniarki świadcząca o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegach. Dzieci z pozostałych gmin powinni wypełnić kartkę zgłoszeniową dostępną  na stronie www.osirgorakalwaria.pl, lub przed biegiem w biurze zawodów.
 • Dzieci z przedszkola, klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum startują za pisemną zgodą  rodzica bądź prawnego opiekuna( jeżeli nie znajdują się na liście ze szkół)
 • W biegach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez przeciwwskazań lekarskich do biegania

 

ZGŁOSZENIA:

 • Przedszkolaki, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z gminy Góra Kalwaria mogą zgłaszać się u nauczycieli WF-u ( zapisy do 07.11.2017r.).
 • Przedszkolaki i klasy „0” przychodzą z nauczycielami ,bądź rodzicami bądź z opiekunami i zgłaszają się bezpośrednio przed biegiem
 • Szkoły podstawowe i gimnazjum przychodzą z nauczycielami
 • Młodzież spoza gminy Góra Kalwaria może wziąć udział pod warunkiem pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna prawnego oraz zgłoszeniu udziału telefonicznie do organizatora tel.:227274861 do dnia 07.11.2017r.

 

OSOBY ZAPISANE NA BIEG OPEN PROSIMY O WPŁATĘ WPISOWEGO W TERMINIE DO 14 DNI OD DATY REJESTRACJI.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA ZGŁOSZENIA
W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI.

 

Limit miejsc w biegu OPEN – 200


WPISOWE - opłata startowa :    20 zł – w Biegu Open do dnia 07.11.2017r.


na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii, nr.: 14 8003 0003 2001 0008 1328 0001 . Tytuł wpłaty: OPŁATA STARTOWA XXV BIEGI NIEPODLEGŁOŚCIOWE – imię i nazwisko .


Po tym  terminie 30zł w biurze zawodów w dniu biegów pod warunkiem wolnych miejsc startowych.

Start w biegach młodzieżowych jest bez opłaty startowej

 

POMIAR CZASU: w biegach młodzieżowych nie będzie pomiaru czasu-klasyfikacja wg. kolejności zatwierdzonej przez sędziów.

W biegu Open – elektroniczny pomiar czasu

 

SĘDZIOWIE:

 • Biegi sędziować będą sędziowie PZLA .
 • Trasę zabezpieczać będzie policja i straż miejska

 

NAGRODY:

 • Dla trzech pierwszych w każdej kategorii młodzieżowej puchary
 • Dla trzech pierwszych w kategorii OPEN puchary i nagrody rzeczowe     ( akcesoria sportowe)
 • Miejsca I-III w kategoriach: K-20, K-30, K-40, K-50, K-60+, oraz M-20,   M-30, M-40, M-50, M-60+, otrzymają statuetki.
 • Najstarszy i Najstarsza zawodniczka otrzymają statuetki
 • Najlepszy zawodnik oraz zawodniczka z gminy Góry Kalwaria otrzymają statuetki
 • Dla wszystkich  w biegu OPEN pamiątkowy medal oraz koszulka
 • Dla wszystkich uczestników biegów młodzieżowych pamiątkowy medal
 • Dla wszystkich uczestników zupa oraz woda mineralna po biegu.

 

UWAGA!!! WSZYSCY ZAWODNICY BIEGU OPEN WEZMĄ UDZIAŁ W LOSOWANIU 25 NAGRÓD OD SPONSORÓW- po biegu Głównym

 

UBEZPIECZENIE:

 • Wszyscy uczestnicy, opiekunowie i organizatorzy są ubezpieczeni w ramach OC.
 • Podczas zawodów opiekę medyczną sprawować będzie wykwalifikowana pielęgniarka.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Biegów Niepodległościowych, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru  nagrody.
 • Dane osobowe uczestników Biegów Niepodległościowych będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegach Niepodległościowych.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

INFORMACJE I SPRAWY RÓŻNE:

 • Wszelkich informacji udziela Dyrektor OSIR-Paweł Maciejewski, kontakt:535967907
 • Organizator zastrzega sobie zmian w regulaminie.
 • Wszelkie sprawy organizacyjne, sportowe, kwestie sporne, protesty rozstrzyga organizator.

 

 

Oświadczenie rodzica biegacza (pobierz)

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia