• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
MYŚLNIK

W dniach  21.11.16r. - 30.11.16r. w godz.:15.00-19.00 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wraz z klubami i stowarzyszeniami sportowymi będzie gospodarzem MYŚLNIKA.

 

Lokal  Myślnika znajduje się w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja 1 (pomiędzy Ratuszem a Jatkami). To miejsce, do którego zapraszamy wszystkich mieszkańców. Chcielibyśmy w nim wytworzyć atmosferę swobodnej wymiany myśli przy kawie czy herbacie. To miejsce zwykłego spotkania z sąsiadem, urzędnikiem, animatorem kultury, księdzem, nauczycielem, burmistrzem czy radnym. Przy tej okazji chcielibyśmy w Myślniku tworzyć obraz tego, co dla nas mieszkańców jest najważniejsze i co mogłoby się znaleźć w programie rewitalizacji, tj.

 

ożywiania miasta i wpływania na poprawę warunków życia jego mieszkańców.

 

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na problem związany z funkcjonowaniem miasta i pomysł na jego rozwiązanie – przyjdź do Myślnika.

 

Zapraszamy do porozmawiania o sporcie, infrastrukturze sportowej i wszystkim tym co z kulturą fizyczną w naszej gminie jest związane.

 

Harmonogram dyżurów w Myślniku (PDF)

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia