• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
"Umiem pływać" w Górze Kalwarii

 

Gmina Góra Kalwaria otrzymała dotacje w wysokości 21700 zł ( na transport i opiekę nad dziećmi)   na realizacje programu  " Umiem Pływać".  Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

Dofinansowanie pochodzi  z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego a koordynatorem zadania jest Unia Związków Sportowych z Warszawy.

 

W związku z tym, że w naszej gminie klasy II-IV mają w swoim programie naukę pływania w ramach zajęć szkolnych dotacja pozwoli na prowadzenie nauki pływania w klasach pierwszych jako zajęcia dodatkowe-dla chętnych.

 

Ze względu na grafik wykorzystania basenu i czas pracy instruktorów pływania oraz wysokość dotacji nie wszystkie szkoły będą mogły skorzystać z tego programu. Istnieje jednak bardzo duże  prawdopodobieństwo, że Góra Kalwaria otrzyma dotację na początku roku 2017 i od marca skorzystałyby pozostałe placówki oświatowe.

 

Od 15 września do 12 grudnia 10 zajęć ( raz w tygodniu) będą mieć pierwszoklasiści z: Czaplinka, Brześć, Czachówka, Kąt, Dobiesza i Czerska -w sumie 70 dzieci.

 

Wkład własny gminy w programie "Umiem  Pływać"  to udostępnienie basenu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i zapewnienie instruktorów pływania.

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia