• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii
Amatorski Turniej Koszykówki mężczyzn 2015

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii oraz UKS Budowlani Góra Kalwaria zapraszają na Amatorski Turniej Koszykówki mężczyzn.

 

Turniej odbędzie się 11.10.2015 r od godziny 10:00 na sali w Brześcach.

 

Zapisy do 08.10.2015 r. pod numerem telefonu 535 967 907.

 

REGULAMIN AMATORSKIEGO TURNIEJU  KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN


1. Cel

- umożliwienie aktywnego wypoczynku

- popularyzacja koszykówki w wydaniu rekreacyjnym

- propagowanie zdrowego trybu życia

 

2. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii

UKS Budowlani Góra Kalwaria

 

3. Terminy i miejsce

11.10.2015r.(niedziela) godz.:10.00, sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Brześcach.

 

4. Uczestnictwo

- W rozgrywkach biorą udział drużyny w składach których występują tylko zawodnicy nie zrzeszeni w koszykarskich klubach i nie są zgłoszeni do rozgrywek na każdym szczeblu organizowanych przez PZKosz.

- W drużynie mogą występować zawodnicy poniżej 18-ego roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców. Pozostali zawodnicy na liście zgłoszeniowej podpisują deklarację stwierdzającą  brak przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w rozgrywkach

- Każda drużyna powinna posiadać jednakowe koszulki / narzutki z numerem

 

5. Nagrody

Dla pierwszych trzech drużyn puchary i medale dla zawodników.

Dla pozostałych drużyn dyplomy.

 

6. Zgłoszenia

Telefonicznie pod numerem: 535967609 do 08.10.2015r.do godz.12.00

W turnieju może wystartować maksymalnie 6 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń. Turniej rozegrany zostanie przy minimalnej liczbie – 4 drużyn zgłoszonych.

 

7. Zasady gry

- zawodnicy muszą posiadać i na żądanie organizatora okazać aktualny dokument tożsamości  z datą urodzenia i zdjęciem. Odmowa okazania takiego dokumentu może spowodować zawieszenie występów a nawet wykluczenie zawodnika bądź całej drużyny.

- każda drużyna liczy od 6 do  10 zawodników

- czas na akcję (24 sek.) odlicza sędzia stolikowy)

- czas trwania meczu odmierza sędzia stolikowy

- mecze trwać będzie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn( zakładamy 2x12 minut)

- każdej z drużyn przysługuje 1 czas na żądanie w jednej połowie

- pozostałe przepisy zgodnie z zasadami gier ustanowionymi przez PZKosz.

 

8. Postanowienia końcowe

- We wszystkich sprawach spornych-organizacyjnych głos decydujący ma przedstawiciel organizatora

- We wszystkich sprawach dotyczących sędziowania, wyniku, weryfikacji zawodników głos decydujący ma sędzia główny turnieju

- system i terminarz gier oraz wszelkie sprawy inne organizacyjne zostaną przedstawione po zgłoszeniu się odpowiedniej ( minimum 4 drużyny) ilości drużyn

- każda z drużyn ubezpiecza się (NW) we własnym zakresie

 

 

copywrights@Ośrodek Sportu i Rekreacji

projekt i wykonanie Synermedia